اطلاعات تماس

ایران - تبریز،
تبریز- سه راهی فرودگاه - کوی صنعتی وحید - پلاک 14

تلفن تماس:
+98 (41) 3286 9294-6
فکس:
+98 (41) 3288 4267
ایمیل:
info@fouladboronz.com


فرم تماس